List of District Officers from the Club

 Prakash Govind Badkundri
 Raju Parashram Badmanji
 Mukund Radheshyam Bang
 Vinay Janadan Behere 
 Jayasimha Narasimhamurty Belgal
 Sharan Chandrashekhar Bembalgi
 Ajay Bhatia
 Vijay A. Daragshetti
 Venkatesh H.Deshpande
 Mangesh Subash Deshpande
 Sanjeev Shamrao Deshpande
 Santosh Sadanand Hattarki
 Parag Herwadkar
 Dayanand Hiremath
 Abhijeet Aravind Jawalkar
 Uday Prakash Joshi
 Jagadish Virupaxappa Kajagar
 Viren Vijay  Kalghatgi
 HEMANT B KAMAT
 Ravindra V Karhadkar
 Raveendra B. Karlingannavar
 Sudhir S. Katti

 Priya Shantanu Kavathekar
 Amar P Kore Chaitanya Ganapatrao Kulkarni 
 Satish Gundurao Kulkarni 
 Nitin C Kulkarni 
 Dhanashree Sagar Kulkarni 
 Anand G. Kulkarni 
 Vinod Kumthekar
 Ajit lokur
 Govind Pandurang Misale
 BHUSHAN AVINASH MOHIRE
 Sanjeev Naik
 Ashok Naik
 Nagaraj K. Nashi
 Ravi Rajaram Nerlikar
 Renu B Pattanshetty
 Pranav Krishna Pitre
 Ramesh Basalingappa Ramgurwadi
 Savinay Shimangoudar
 Santosh B. Shirvaikar
 Manoj S. Sutar
 Veerdhaval Upadhye